Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

    Zamówienia publiczne
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych w obiekcie H2Ochla Kąpielisko Zielona Góra przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze    więcej »
 
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości obejmującej strefę restauracyjną z dwoma tarasami oraz dwoma placami gastronomicznymi na 10 lat Położonymi na terenie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2024-03-18 15:00:00)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024    więcej »
 
Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej. (rozstrzygnięto 2024-01-11 16:00:00)
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania. (rozstrzygnięto 2024-01-18 14:30:00)
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2024-01-05 11:00:00)
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku CRS przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2024-01-11 09:40:00)
 
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości Kompleksu Rekreacyjnego Ochla przy ul. Botanicznej (rozstrzygnięto 2024-01-08 15:00:00)
 
Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze. (rozstrzygnięto 2023-11-17 14:40:00)
 
Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze (unieważniono 0000-00-00 00:00:00)
 
Zakup i dostawa ciągnika kompaktowego do prac pielęgnacyjnych na boiskach piłkarskich (rozstrzygnięto 2023-10-09 14:30:00)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (rozstrzygnięto 2023-12-31 00:00:00)
 
Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej (rozstrzygnięto 2023-01-16 14:50:00)
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2022-12-15 17:00:00)
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2022-12-08 16:00:00)
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania. (rozstrzygnięto 2022-11-29 15:20:00)
 
Polsko-niemieckie warsztaty młodzieżowe w Parku Książęcym Zatonie (rozstrzygnięto 2022-08-25 11:00:00)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze składa zapytanie na organizację polsko - niemieckich warsztatów młodzieżowych w ramach projektu Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu współfinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020 zgodnie z poniższymi wytycznymi.
 
Piłka Nożna To jest To - zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej (rozstrzygnięto 2022-08-22 00:11:40)
 
Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2022-03-21 13:40:00)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (rozstrzygnięto 2022-12-31 00:00:00)
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania (rozstrzygnięto 2022-01-24 15:40:00)
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze. (rozstrzygnięto 2022-01-20 16:00:00)
 
Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2022-01-24 12:40:00)
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2021-12-23 08:00:00)
 
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2022-02-24 09:30:00)
 
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2021-11-15 15:00:00)
 
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2021-08-05 11:00:00)
 
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2021-07-15 15:20:00)
 
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. Dołka przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2021-06-29 13:00:00)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (rozstrzygnięto 2021-12-31 00:00:00)
 
Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2021-01-20 13:00:00)
A.2300.9.2020
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2021-01-19 11:00:00)
A.2300.8.2020
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania (rozstrzygnięto 2021-01-26 00:00:00)
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania:
Zadanie nr 1: Zakup i dostawa środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
Zadanie nr 2: Zakup i dostawa produktów toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
Zadanie nr 3: Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy około basenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2020-12-30 15:00:00)
 
Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo (rozstrzygnięto 2020-11-23 12:00:00)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 5.350.000 euro na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo
 
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2020-07-21 09:50:00)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 214.000 euro pn. Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
 
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2020-07-09 15:00:00)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 214.000 euro pn. Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania (rozstrzygnięto 2020-03-13 15:30:00)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 (rozstrzygnięto 2020-12-31 00:00:00)
 
Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2020-02-20 10:30:30)
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2019-12-31 09:00:00)
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki (rozstrzygnięto 2019-12-27 15:00:00)
 
Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2019-07-16 13:00:00)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 (rozstrzygnięto 2019-12-31 00:00:00)
 
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro (rozstrzygnięto 2019-02-26 10:29:45)
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro (rozstrzygnięto 2018-12-31 14:00:00)
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro (rozstrzygnięto 2018-12-31 14:00:00)
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2018-05-16 14:30:00)
 
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2018-03-30 13:00:00)
 
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (unieważniono 0000-00-00 00:00:00)
 
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania (rozstrzygnięto 2018-02-23 16:02:15)
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2017-12-29 15:10:00)
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki (rozstrzygnięto 2017-12-29 15:00:00)
 
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. (rozstrzygnięto 2017-09-29 12:40:00)
 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. (rozstrzygnięto 2017-07-19 15:00:00)
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 (rozstrzygnięto 2017-12-31 23:59:59)
 
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego (rozstrzygnięto 2017-04-28 15:40:00)
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania (rozstrzygnięto 2017-03-21 15:45:00)
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki (rozstrzygnięto 2017-01-04 15:30:00)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki (unieważniono 0000-00-00 00:00:00)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2016-12-23 09:15:00)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania (rozstrzygnięto 2016-02-12 15:00:00)
Zadanie I - zakup i dostawa środków czystości do pielęgnacji obiektów
Zadanie II - zakup i dostawa produktów toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania
Zadanie III - zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy około basenowej
 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS (rozstrzygnięto 2015-12-21 13:45:00)
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki (rozstrzygnięto 2015-12-03 15:25:00)
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2015-12-04 15:45:00)
 
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2015-11-12 15:30:00)
 
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (unieważniono 0000-00-00 00:00:00)
 
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2015-06-03 13:40:00)
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania (rozstrzygnięto 2015-02-13 15:45:00)
 
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2015-01-16 09:45:00)
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2014-12-23 11:00:45)
 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2014-12-05 14:45:00)
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki (rozstrzygnięto 2014-11-13 14:00:00)
Numer sprawy: A.2300.5.2014
 
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2014-05-29 12:30:00)
 
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2014-05-23 15:00:00)
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania (rozstrzygnięto 2014-02-25 15:00:00)
 
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2014-01-22 12:15:00)
 
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2013-12-23 14:00:00)
 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2013-12-18 15:00:00)
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala".
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki (rozstrzygnięto 2013-12-23 14:15:00)
Numer sprawy: A.2300.10.2013
 
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2013-11-25 16:15:00)
 
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej (unieważniono 0000-00-00 00:00:00)
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej, budowę wiatrołapu do obiektu odnowy biologicznej wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowaniem na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania (rozstrzygnięto 2013-09-19 15:00:00)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 Euro na świadczenie usługi przewozu osób (w tym dzieci) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na 3 zadania
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości (rozstrzygnięto 2013-08-19 12:00:00)
Do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozstrzygnięto 2013-07-24 13:15:00)
 
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. (rozstrzygnięto 2013-12-09 15:00:00)
 
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2024