Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Statystyki
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Statystyki
Tytuł informacjiIlość odwiedzin
Robert Jagiełowicz6057 razy
Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu16856 razy
Mapa1909 razy
Obowiązujące dokumenty5682 razy
Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP 441 razy
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.3745 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji1895 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości1811 razy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania1625 razy
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej3082 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1884 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1907 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze2150 razy
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1722 razy
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1814 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania2030 razy
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP4603 razy
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1922 razy
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze2207 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki1633 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1761 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1581 razy
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1558 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1589 razy
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3738 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2373 razy
Olga Barczyńska - Główny Księgowy8735 razy
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu8973 razy
Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów8358 razy
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1363 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1387 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1398 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1362 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS1486 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania1652 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1037 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1792 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1164 razy
Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2487 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1089 razy
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego2385 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017826 razy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.787 razy
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.2592 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2572 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1616 razy
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1405 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1925 razy
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1512 razy
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2090 razy
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze49890 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1266 razy
Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze852 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze966 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze979 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze1025 razy
Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR1224 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze107507 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro854 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro869 razy
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro803 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20193091 razy
Rok 2018724 razy
Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze1861 razy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza730 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki3804 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze3106 razy
Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1237 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20201011 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania888 razy
RODO973 razy
Rok 2019584 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1147 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1074 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora w MOSiR w Zielonej Górze5775 razy
Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo833 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1050 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania9824 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze 1530 razy
Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze1456 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20217980 razy
Deklaracja dostępności1405 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w MOSiR w Zielonej Górze3506 razy
Rok 2020401 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. Dołka przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze689 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra1725 razy
Nabór na stanowisko - Starszy specjalista ds księgowych w MOSiR Zielona Góra819 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze2734 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze778 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra3696 razy
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze5028 razy
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze270 razy
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze7398 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze4044 razy
Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze4860 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze.3324 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania3792 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20223463 razy
Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1239 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2366 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2140 razy
Rok 2021188 razy
Nabór na stanowisko kierownik działu inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2353 razy
Piłka Nożna To jest To - zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej1094 razy
Polsko-niemieckie warsztaty młodzieżowe w Parku Książęcym Zatonie2169 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty (do spraw technicznych) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze991 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania.386 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1985 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze1781 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1092 razy
Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej1315 razy
Nabór na stanowisko specjalista w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze371 razy
Nabór na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji469 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023425 razy
Nabór na stanowisko specjalista ds. utrzymania czystości) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze313 razy
Nabór na stanowisko specjalista w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze538 razy
Nabór na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze624 razy
Nabór na stanowisko księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze329 razy
Rok 202229 razy
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2023