Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

    Statystyki
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Statystyki
Tytuł informacjiIlość odwiedzin
Robert Jagiełowicz6649 razy
Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu17721 razy
Mapa2079 razy
Obowiązujące dokumenty5892 razy
Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP 442 razy
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.3757 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji1905 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości1817 razy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania1638 razy
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej3246 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1898 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1920 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze2165 razy
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1737 razy
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1825 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania2044 razy
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP4647 razy
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1939 razy
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze2227 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki1646 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1780 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1600 razy
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1572 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1605 razy
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3758 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2582 razy
Małgorzata Kaczmarek - Główny Księgowy9614 razy
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu9690 razy
Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów9468 razy
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1553 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1406 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1410 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1376 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS1506 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania1671 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1056 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2020 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1185 razy
Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2520 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1105 razy
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego2401 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017836 razy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.798 razy
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.2609 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2582 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1626 razy
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1421 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1938 razy
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1730 razy
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2100 razy
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze49918 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1304 razy
Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze884 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze994 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze990 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze1039 razy
Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR1234 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze107520 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro866 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro884 razy
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro818 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20193101 razy
Rok 2018851 razy
Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze1870 razy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza894 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki3815 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze3117 razy
Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1257 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20201043 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania919 razy
RODO1221 razy
Rok 2019721 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1207 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1108 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora w MOSiR w Zielonej Górze7241 razy
Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo882 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1114 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania11427 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze 1649 razy
Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze1563 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20219453 razy
Deklaracja dostępności1723 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w MOSiR w Zielonej Górze3818 razy
Rok 2020524 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. Dołka przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze744 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra1890 razy
Nabór na stanowisko - Starszy specjalista ds księgowych w MOSiR Zielona Góra900 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze3010 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze847 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra3891 razy
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze5466 razy
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze422 razy
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze7951 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze4303 razy
Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze4972 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze.3442 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania3948 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20223611 razy
Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1394 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2486 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2267 razy
Rok 2021308 razy
Nabór na stanowisko kierownik działu inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2508 razy
Piłka Nożna To jest To - zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej1298 razy
Polsko-niemieckie warsztaty młodzieżowe w Parku Książęcym Zatonie2967 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty (do spraw technicznych) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1111 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania.521 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2296 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze2235 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1314 razy
Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej1891 razy
Nabór na stanowisko specjalista w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze508 razy
Nabór na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji665 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023859 razy
Nabór na stanowisko specjalista ds. utrzymania czystości) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze425 razy
Nabór na stanowisko specjalista w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze677 razy
Nabór na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze758 razy
Nabór na stanowisko księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze515 razy
Rok 2022184 razy
Zakup i dostawa ciągnika kompaktowego do prac pielęgnacyjnych na boiskach piłkarskich1059 razy
Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze169 razy
Modernizacja niecki basenowej przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze.230 razy
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - przetarg gastronomia Ochla324 razy
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości Kompleksu Rekreacyjnego Ochla przy ul. Botanicznej576 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku CRS przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze335 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze404 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania.1066 razy
Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej.800 razy
Nabór na stanowisko: pracownika służby BHP w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze531 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024370 razy
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości obejmującej strefę restauracyjną z dwoma tarasami oraz dwoma placami gastronomicznymi na 10 lat Położonymi na terenie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze963 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (ds. współpracy polsko-niemieckiej) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze211 razy
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2024