Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Statystyki
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Statystyki
Tytuł informacjiIlość odwiedzin
Robert Jagiełowicz5769 razy
Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu14524 razy
Mapa1770 razy
Obowiązujące dokumenty5488 razy
Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP 434 razy
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.3737 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji1886 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości1803 razy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania1615 razy
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej2896 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1878 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1898 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze2142 razy
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1715 razy
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1806 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania2023 razy
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP4568 razy
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1913 razy
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze2192 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki1621 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1740 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1568 razy
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1546 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1576 razy
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3726 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2194 razy
Olga Barczyńska - Główny Księgowy6882 razy
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu7244 razy
Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów6876 razy
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1214 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1375 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1388 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1350 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS1469 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania1624 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1025 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1612 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1146 razy
Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2460 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1072 razy
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego2371 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017807 razy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.770 razy
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.2564 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2558 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1608 razy
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1395 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1914 razy
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1345 razy
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2073 razy
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze49871 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1235 razy
Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze827 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze945 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze969 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze1013 razy
Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR1214 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze107497 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro831 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro852 razy
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro785 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20193069 razy
Rok 2018630 razy
Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze1847 razy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza558 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki3782 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze3080 razy
Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1191 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020954 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania840 razy
RODO765 razy
Rok 2019484 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1055 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1039 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora w MOSiR w Zielonej Górze4411 razy
Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo778 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze981 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania7272 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze 1411 razy
Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze1358 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20216076 razy
Deklaracja dostępności947 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w MOSiR w Zielonej Górze2936 razy
Rok 2020324 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. Dołka przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze619 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra1316 razy
Nabór na stanowisko - Starszy specjalista ds księgowych w MOSiR Zielona Góra707 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze1940 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze695 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra2561 razy
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze3347 razy
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze174 razy
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze5525 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2509 razy
Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3385 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze.2118 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania2386 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20221948 razy
Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1064 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1313 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1100 razy
Rok 202181 razy
Nabór na stanowisko kierownik działu inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1119 razy
Piłka Nożna To jest To - zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej846 razy
Polsko-niemieckie warsztaty młodzieżowe w Parku Książęcym Zatonie495 razy
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2022