Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Statystyki
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Statystyki
Tytuł informacjiIlość odwiedzin
Robert Jagiełowicz6308 razy
Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu17507 razy
Mapa1965 razy
Obowiązujące dokumenty5745 razy
Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP 441 razy
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.3749 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji1897 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości1812 razy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania1630 razy
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej3172 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1890 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1912 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze2156 razy
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1730 razy
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1816 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania2035 razy
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP4616 razy
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1928 razy
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze2214 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki1637 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1765 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1588 razy
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1563 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1595 razy
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3747 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2494 razy
Olga Barczyńska - Główny Księgowy9261 razy
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu9447 razy
Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów8925 razy
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1418 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1391 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1402 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1365 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS1492 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania1657 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1042 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1922 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1169 razy
Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2497 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1095 razy
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego2394 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017831 razy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.791 razy
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.2597 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2576 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1619 razy
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1410 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1929 razy
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1639 razy
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2095 razy
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze49899 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1278 razy
Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze861 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze976 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze983 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze1030 razy
Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR1229 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze107511 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro857 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro874 razy
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro808 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20193095 razy
Rok 2018762 razy
Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze1863 razy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza796 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki3809 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze3108 razy
Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1247 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20201021 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania897 razy
RODO1074 razy
Rok 2019623 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1165 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1085 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora w MOSiR w Zielonej Górze6427 razy
Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo849 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1068 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania10849 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze 1561 razy
Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze1486 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20218802 razy
Deklaracja dostępności1544 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w MOSiR w Zielonej Górze3682 razy
Rok 2020439 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. Dołka przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze706 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra1837 razy
Nabór na stanowisko - Starszy specjalista ds księgowych w MOSiR Zielona Góra847 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze2964 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze801 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra3834 razy
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze5280 razy
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze313 razy
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze7762 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze4246 razy
Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze4915 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze.3381 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania3903 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20223532 razy
Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1325 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2423 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2196 razy
Rok 2021224 razy
Nabór na stanowisko kierownik działu inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2432 razy
Piłka Nożna To jest To - zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej1167 razy
Polsko-niemieckie warsztaty młodzieżowe w Parku Książęcym Zatonie2608 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty (do spraw technicznych) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1039 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania.446 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2205 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze2137 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1241 razy
Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej1783 razy
Nabór na stanowisko specjalista w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze434 razy
Nabór na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji560 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023568 razy
Nabór na stanowisko specjalista ds. utrzymania czystości) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze359 razy
Nabór na stanowisko specjalista w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze596 razy
Nabór na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze672 razy
Nabór na stanowisko księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze418 razy
Rok 202265 razy
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2023