Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Statystyki
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Statystyki
Tytuł informacjiIlość odwiedzin
Robert Jagiełowicz5915 razy
Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu15778 razy
Mapa1851 razy
Obowiązujące dokumenty5597 razy
Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP 441 razy
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.3741 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji1892 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości1808 razy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania1619 razy
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej2992 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1881 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1902 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze2147 razy
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1719 razy
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1811 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania2027 razy
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP4585 razy
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1918 razy
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze2198 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki1625 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1747 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1572 razy
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1551 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1581 razy
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3729 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2281 razy
Olga Barczyńska - Główny Księgowy7817 razy
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu8116 razy
Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów7646 razy
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1282 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1380 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1392 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1355 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS1475 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania1640 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1028 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1702 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1154 razy
Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2473 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1077 razy
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego2377 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017822 razy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.778 razy
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.2580 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2564 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1610 razy
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1398 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1920 razy
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1424 razy
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2081 razy
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze49879 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1247 razy
Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze837 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze955 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze977 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze1021 razy
Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR1218 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze107501 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro847 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro865 razy
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro798 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20193083 razy
Rok 2018685 razy
Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze1857 razy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza636 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki3796 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze3100 razy
Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1225 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020995 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania875 razy
RODO873 razy
Rok 2019543 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1094 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze1058 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora w MOSiR w Zielonej Górze5149 razy
Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo810 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1017 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania8628 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze 1471 razy
Odbiór i konwojowanie wartości pieniężnych z budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze1406 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20217107 razy
Deklaracja dostępności1197 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w MOSiR w Zielonej Górze3244 razy
Rok 2020368 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. Dołka przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze662 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra1539 razy
Nabór na stanowisko - Starszy specjalista ds księgowych w MOSiR Zielona Góra777 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze2365 razy
Rewitalizacja boiska dolnego tzw. "Dołka" przy ul. Sulechowskiej 37 w Zielonej Górze746 razy
Nabór na stanowisko specjalisty (do spraw technicznych) w MOSiR Zielona Góra3272 razy
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze4361 razy
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze226 razy
Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze6644 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze3463 razy
Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze4372 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze.2922 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania3341 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20222971 razy
Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze1144 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2024 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1773 razy
Rok 2021147 razy
Nabór na stanowisko kierownik działu inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1932 razy
Piłka Nożna To jest To - zadaszenie trybun na stadionie piłkarskim przy ul. Sulechowskiej1003 razy
Polsko-niemieckie warsztaty młodzieżowe w Parku Książęcym Zatonie1528 razy
Nabór na stanowisko głównego specjalisty (do spraw technicznych) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze678 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na 3 zadania.324 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1171 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze845 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze486 razy
Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej381 razy
Nabór na stanowisko specjalista w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze199 razy
Nabór na stanowisko referent w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji275 razy
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2023