Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

    Strona główna
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Pomoc przy korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej
Menu podmiotowe
Umieszczone jest po lewej stronie serwisu.
Zawiera ono listę działów w menu głównym.

Menu przedmiotowe
Umieszczone jest po lewej stronie serwisu.
Zawiera ono informacje techniczne BIP

Moduł wyszukujący
Służy do prostego przeszukania bazy danych podmiotowej strony BIP.
W miejsce słowa "wyszukaj" wpisujemy poszukiwany wyraz.
Funkcja dostępna jest w nagłówku po prawej stronie serwisu.

Moduł informacji
Wiadomości aktualne, po wybraniu pokazuje się temat i krótki opis
wiadomości, po wybraniu "więcej" zobaczymy całą zawartość informacji.
Funkcja dostępna jest w menu podmiotowym po lewej stronie serwisu.

Archiwum
Archiwalny serwis BIP podmiotu prowadzony do 30 kwietnia 2008r.
Funkcja dostępna jest w menu podmiotowym po lewej stronie serwisu.

Rejestr zmian
Zawiera informację, o zmianach w treści biuletynu informacji publicznej,
z uwzględnieniem rodzaju zmiany, osoby zmieniającej oraz dacie zmiany.
Rejestr zmian dostępny jest pod każdą publikowaną informacją.
Funkcja dostępna jest także w menu przedmiotowym po lewej stronie serwisu.

Statystyki
Dział zawierający dane ile razy konkretna informacja została otwarta do przeczytania.
Funkcja dostępna jest w menu przedmiotowym po lewej stronie serwisu.

Zespół redakcyjny
Dział z informacjami o osobach redaguj±cych stronę podmiotową BIP.
Funkcja dostępna jest w menu przedmiotowym po lewej stronie serwisu.

Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2024