Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

    Dyrekcja
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Robert Jagiełowicz    « powrót
informację przeczytano: 6812 razy
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

tel: 68 412 50 02
email: mosir@mosir.zgora.pl
 
Do zadań Dyrektora należy zarządzanie MOSiR poprzez:
1. Współpracę z Radą Miasta, Prezydentem Miasta i Urzędem Miasta.
2. Organizowanie działalności zgodnie z zasadami i zakresem działania określonymi w Statucie MOSiR
3. Wytyczenie kierunków rozwoju MOSiR.
4. Opracowania planów finansowych MOSiR oraz sprawozdań z ich realizacji a także kontrolę pozyskiwanych i wydatkowanych środków finansowych.
5. Wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących działalność Ośrodka.
6. Koordynowanie wydawanych poleceń służbowych kierownikom działów i pracownikom MOSiR.
7. Prowadzenie polityki kadrowej, decydowanie w sprawach osobowych i płacowych oraz nadzór nad przestrzeganiem porządku, dyscypliny pracy i płacy.
8. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciw- pożarowego w Ośrodku.
9. Kontrolę przestrzegania tajemnicy państwowej, służbowej, ochrony danych osobowych oraz innych przepisów.
10. Ocenę efektywności działania i funkcjonowania MOSiR
11. Opracowywanie koncepcji modelu organizacji i zarządzania oraz struktury organizacyjnej MOSiR jak i ustalanie zakresu działania oraz zadań działów z uwzględnieniem zmian wynikających z bieżących potrzeb.
12. Rozstrzyganie kwestii spornych oraz nadzorowanie załatwiania spraw zgłaszanych w trybie skarg i wniosków.
13. Sprawowanie kontroli zarządczej
 

Załączniki:

1. Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2020 rok

 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Robert Jagiełowicz
Udostępniający: Dopierała Janusz
Czas udostępnienia: 2008-04-09 19:44:03
Czas wytworzenia: 2008-04-10

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-11-12 13:49:54
2.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:39:56
3.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:08:43
4.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:01:32
5.  Robert Jagiełowicz Fidali Agnieszka Modyfikowano 2008-04-28 12:25:12
6.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 12:20:50

Rejestr zmian załączników

 
Lp. Nazwa załącznika Osoba dokonująca zmian Rodzj zmiany Data zdarzenia
1.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2020 rok Dopierała Janusz Dodano 2021-08-13 09:59:32
2.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2013 rok Dopierała Janusz Usunięto 2015-12-30 10:17:24
3.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2012 rok Dopierała Janusz Usunięto 2015-12-30 10:17:22
4.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2011 rok Dopierała Janusz Usunięto 2015-12-30 10:17:19
5.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2010 rok Dopierała Janusz Usunięto 2015-12-30 10:17:15
6.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2009 rok Dopierała Janusz Usunięto 2015-12-30 10:17:12
7.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2008 rok Dopierała Janusz Usunięto 2015-12-30 10:17:09
8.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2007 rok Dopierała Janusz Usunięto 2015-12-30 10:17:05
9.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2013 rok Dopierała Janusz Dodano 2015-01-30 08:03:13
10.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2012 rok Dopierała Janusz Dodano 2013-07-24 13:41:53
11.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2011 rok Dopierała Janusz Dodano 2012-09-05 11:40:56
12.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2010 rok Dopierała Janusz Dodano 2011-06-27 08:48:15
13.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2009 rok Dopierała Janusz Dodano 2010-08-16 07:27:59
14.  Oświadczenie majątkowe dyrektora za 2008 rok Dopierała Janusz Dodano 2009-08-07 09:12:07
15.  Oświadczenie majątkowe dyrktora za 2007 rok Dopierała Janusz Dodano 2008-04-16 10:57:50
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2024