Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

    Archiwum Zamówień Pub.
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowa placu rekreacyjnego - Park leśnych dzieci na działce nr 771/10 obręb 0033 między ul. Chmielną a ul. Wrocławską w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2022-04-22 13:00:00)
 
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowa placu rekreacyjnego - Park leśnych dzieci na działce nr 771/10 obręb 0033 między ul. Chmielną a ul. Wrocławską w Zielonej Górze. (rozstrzygnięto 2022-03-16 09:59:28)
 
Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z obszaru toru żużlowego stadionu zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2022-02-10 13:47:49)
 
Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze (rozstrzygnięto 2017-08-03 12:00:00)
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. (rozstrzygnięto 2013-03-14 17:40:00)
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA (rozstrzygnięto 2013-04-06 19:35:31)
 
Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego (rozstrzygnięto 2013-02-28 17:10:59)
 
Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (rozstrzygnięto 2013-02-04 12:00:40)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 200.000 euro na „Dostawę wody i odprowadzenie ścieków za pomocą odpowiednio sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2013-01-15 14:10:49)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na „Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki”.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2013-01-14 15:27:49)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na „Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Pytania i odpowiedzi (rozstrzygnięto 2013-01-05 16:56:44)
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR (rozstrzygnięto 2012-12-31 15:54:23)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na:
"Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia (rozstrzygnięto 2012-12-18 21:21:27)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na:
„Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki”.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-11-23 16:58:29)
Na „Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala”
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-11-21 15:12:52)
Na "Usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze".
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (rozstrzygnięto 2012-11-19 17:49:43)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 200.000 euro na „Dostawę wody i odprowadzenie ścieków za pomocą odpowiednio sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania (rozstrzygnięto 2012-11-09 14:55:30)
Sprawa Nr MOSiR/13/XI/2012

Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala”. Postępowanie to prowadzone jest w częściach.
 
Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli (rozstrzygnięto 2012-10-31 20:44:39)
Numer sprawy: MOSiR/12/X/2012
Przedmiotem zamówienia jest "Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze".
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (rozstrzygnięto 2012-10-26 16:31:09)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zaprojektowanie i Rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV"
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-10-26 08:50:54)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 EUR przy realizacji zadania „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze – etap III i IV.
 
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2012-10-05 16:54:50)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-09-26 09:46:01)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 EUR przy realizacji zadania „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze – etap III i IV.
 
Pytania i odpowiedzi (rozstrzygnięto 2012-09-07 14:06:54)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Pytania i odpowiedzi (rozstrzygnięto 2012-09-06 08:47:12)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Pytania i odpowiedzi (rozstrzygnięto 2012-09-04 14:25:37)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Modyfikacja treści SWIZ (rozstrzygnięto 2012-09-04 14:22:35)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Pytania i odpowiedzi (rozstrzygnięto 2012-08-28 16:52:06)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (rozstrzygnięto 2012-08-24 16:33:54)
na: Zaprojektowanie i Rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-07-25 15:17:49)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap III i IV”.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-07-10 14:32:51)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie bieżącej konserwacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – hali przy ul. Urszuli i hali przy ul. Wyspiańskiego
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (rozstrzygnięto 2012-06-29 07:03:50)
Wykaz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 
Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (rozstrzygnięto 2012-06-27 22:12:35)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap III i IV.
 
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR (rozstrzygnięto 2012-06-25 15:02:04)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na wykonanie bieżącej konserwacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - hali przy ul. Urszuli i hali przy ul. Wyspiańskiego.
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (rozstrzygnięto 2012-06-18 18:17:07)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę gazu ziemnego do obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (rozstrzygnięto 2012-06-18 18:15:15)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę gazu ziemnego do obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-05-28 15:33:55)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów toaletowych dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-05-16 15:18:36)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-05-09 16:18:46)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1 i nr 3 na dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
 
Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych (rozstrzygnięto 2012-05-08 22:00:01)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych (rozstrzygnięto 2012-05-08 20:21:42)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę produktów toaletowych dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-04-23 15:52:18)
Na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Zmiana treści SWIZ (rozstrzygnięto 2012-04-18 09:34:16)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
 
Informacja o pytaniach (rozstrzygnięto 2012-04-17 15:55:58)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania
 
Informacja o pytaniach (rozstrzygnięto 2012-04-16 16:31:07)
dotyczy: Dostawy chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości (rozstrzygnięto 2012-04-12 15:50:48)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej (rozstrzygnięto 2012-04-12 15:41:52)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu (rozstrzygnięto 0000-00-00 00:00:00)
Wykaz działek będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (rozstrzygnięto 2012-02-15 13:45:19)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na „Przeprowadzenie przez Wykonawcę działań reklamowych i promocyjnych na rzecz Miasta Zielona Góra, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze i Województwa Lubuskiego podczas przygotowań i w czasie trwania Turnieju piłki siatkowej pod nazwą „X Memoriał Huberta Jerzego Wagnera” w dniach 20-22.07.2012 roku.”
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-01-05 17:42:41)
Na Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2012-01-05 17:41:19)
Na Ochronę fizyczną obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (rozstrzygnięto 0000-00-00 00:00:00)
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (rozstrzygnięto 2011-12-21 14:56:47)
Ochrona fizyczna obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2011-11-29 15:36:21)
Na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacjao pytaniach (rozstrzygnięto 2011-11-15 16:35:46)
Dotyczy: Usługi odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR (rozstrzygnięto 2011-11-07 13:22:49)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na:
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (rozstrzygnięto 2011-08-29 15:28:29)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z akcesoriami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni (rozstrzygnięto 2011-08-17 14:54:43)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z akcesoriami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (rozstrzygnięto 2011-08-16 16:42:22)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z akcesoriami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych (rozstrzygnięto 2011-07-27 07:50:30)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z akcesoriami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości (rozstrzygnięto 2011-04-28 15:52:49)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości (rozstrzygnięto 2011-04-15 15:49:31)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze dla zadania nr 2 i nr 3.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii (rozstrzygnięto 0000-00-00 00:00:00)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Informacja o pytaniach (rozstrzygnięto 2011-04-11 15:31:06)
Informacja o pytaniach: dotyczy dostawy środków do utrzymania czystości obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości (rozstrzygnięto 2011-04-08 08:49:55)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (rozstrzygnięto 2011-04-01 17:41:56)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej
 
Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej (rozstrzygnięto 2011-03-31 18:03:08)
Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości (rozstrzygnięto 2011-03-24 15:20:40)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej (rozstrzygnięto 2011-03-24 15:10:56)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2011-01-25 14:19:14)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2011-01-25 13:28:51)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na ochronę fizyczną obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Informacja o pytaniach (rozstrzygnięto 2011-01-19 17:12:13)
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o pytaniach (rozstrzygnięto 2011-01-17 16:07:59)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę fizyczną obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki (rozstrzygnięto 2011-01-17 16:01:32)
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 
Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR (rozstrzygnięto 2011-01-13 13:39:15)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki (rozstrzygnięto 2011-01-13 13:31:05)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na ochronę fizyczną obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (rozstrzygnięto 2010-12-09 12:53:27)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 193.000 euro na przeprowadzenie akcji promującej Miasto Zielona Góra przy udziale zespołu (drużyny) ekstraligowego w sportach motorowych
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-12-08 16:59:29)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Usługę odśnieżania dachów oraz sopli z budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze"
 
Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli (rozstrzygnięto 2010-11-29 15:11:40)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-11-15 15:30:13)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS (rozstrzygnięto 2010-11-05 14:09:13)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (rozstrzygnięto 2010-11-03 16:55:50)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS (rozstrzygnięto 2010-10-25 14:31:13)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne (rozstrzygnięto 2010-10-19 21:00:21)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 193.000 euro na przeprowadzenie akcji promującej Miasto Zielona Góra przy udziale zespołu (drużyny) ekstraligowego w sportach motorowych.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-10-08 15:49:57)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-09-30 07:15:10)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu czyszczącego na potrzeby Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS (rozstrzygnięto 2010-09-27 16:15:05)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (rozstrzygnięto 2010-09-14 20:11:36)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-09-14 20:09:45)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o pytaniach (rozstrzygnięto 2010-09-08 20:41:23)
Informacja o pytaniach na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS (rozstrzygnięto 2010-08-31 18:42:11)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika (rozstrzygnięto 2010-08-31 18:36:17)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego (rozstrzygnięto 2010-08-30 20:10:51)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę sprzętu czyszczącego na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-08-16 16:13:52)
Na dostawę i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli (rozstrzygnięto 2010-08-07 15:37:43)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-07-16 15:28:44)
Na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach motorowych.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-06-29 16:13:16)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach halowych
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozstrzygnięto 2010-06-23 16:19:27)
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozstrzygnięto 2010-06-23 16:17:42)
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-06-16 08:13:38)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę i montaż estrady na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady (rozstrzygnięto 2010-06-11 19:41:55)
Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż estrady na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze"
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady (rozstrzygnięto 2010-06-07 15:40:17)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż estrady na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne (rozstrzygnięto 2010-06-01 17:43:25)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 193.000 euro na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach motorowych
 
Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych (rozstrzygnięto 2010-06-01 17:37:31)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach halowych.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne (rozstrzygnięto 2010-05-19 21:51:46)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 193.000 euro na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach halowych
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna (rozstrzygnięto 2010-05-18 11:56:49)
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 919,20 m2 znajdujący się w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół odnowy biologicznej na okres 10 lat.
 
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu (rozstrzygnięto 2010-05-10 15:51:19)
Informujemy, że w dniu 10.05.2010 nastąpiło zamknięcie przetargu na zespół odnowy biologicznej
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-05-06 19:20:47)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę i montaż mebli na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli (rozstrzygnięto 2010-04-26 10:03:18)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż mebli na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna (rozstrzygnięto 2010-04-20 11:49:20)
Odpowiedzi na pytania do przetargu na najem pomieszczeń zespołu odnowy biologicznej w Centrum Rekreacyjno – Sportowym
 
Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym (rozstrzygnięto 2010-04-02 18:02:12)
Zespół odnowy biologicznej
Ogłoszenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash (rozstrzygnięto 2010-03-26 16:04:38)
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu na najmu lokalu użytkowego o powierzchni 205,41 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół sal do squash.
 
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness (rozstrzygnięto 2010-03-26 16:01:43)
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu na najmu lokalu użytkowego o powierzchni 1.338,59 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół rekreacji siłowej i fitness.
 
Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna (rozstrzygnięto 2010-03-24 15:28:55)
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół odnowy biologicznej na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness (rozstrzygnięto 2010-03-24 15:26:30)
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół rekreacji siłowej i fitness na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu - Squash (rozstrzygnięto 2010-03-24 15:24:08)
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół sal do squash na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy (rozstrzygnięto 2010-03-19 15:17:26)
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sklep sportowy na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw (rozstrzygnięto 2010-03-12 16:00:29)
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 477,23 m2 znajdujący się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowiony na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na salę zabaw dla dzieci na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia (rozstrzygnięto 2010-03-12 15:56:32)
Przedmiotem najmu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 523,75 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na restaurację na okres 10 lat.
 
Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw (rozstrzygnięto 2010-03-04 15:44:14)
Odpowiedź na pytanie do: przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na salę zabaw na okres 10 lat.
 
Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy (rozstrzygnięto 2010-03-02 15:58:00)
Odpowiedź na pytanie do: przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 98,16 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sklep sportowy na okres 10 lat.
 
Odpowiedzi na pytania na najem - Squash (rozstrzygnięto 2010-02-26 14:57:41)
Odpowiedzi na pytania do: przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 205,41 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół sal do squasha na okres 10 lat.
 
Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy (rozstrzygnięto 2010-02-24 16:47:57)
Odpowiedzi na pytania do: przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 98,16 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sklep sportowy na okres 10 lat.
 
Odpowiedzi na pytania na najem - Squash (rozstrzygnięto 2010-02-24 16:47:51)
Odpowiedzi na pytania do: przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 205,41 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół sal do squasha na okres 10 lat.
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym (rozstrzygnięto 2010-02-12 20:08:03)
Ogłoszenie z dnia12 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Zespół odnowy biologicznej
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym (rozstrzygnięto 2010-02-09 17:44:38)
Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Sklep sportowy
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym (rozstrzygnięto 2010-02-08 16:18:52)
Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Squash
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2010-02-05 17:39:39)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej.
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym (rozstrzygnięto 2010-02-05 17:28:23)
Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Siłownia
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym (rozstrzygnięto 2010-02-04 12:43:12)
Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Gastronomia
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym (rozstrzygnięto 2010-02-03 16:27:20)
Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Sala zabaw
 
Informacja o pytaniach (rozstrzygnięto 2010-01-28 15:48:28)
Informacja o pytaniach do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej.
 
Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR (rozstrzygnięto 2010-01-25 17:25:59)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach (rozstrzygnięto 2010-01-06 08:34:03)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I - odcinek południowy” w ramach inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2009-12-17 17:45:20)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy” w ramach inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2009-12-08 19:02:26)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych stacjach telewizyjnych.
 
Odpowiedź na protest (rozstrzygnięto 0000-00-00 00:00:00)
Odpowiedź na prtest wniesiony w dniu 04 grudnia 2009 r. w zakresie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ ) i wyjaśnieniach do SIWZ udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy”, w ramach inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (rozstrzygnięto 2009-12-04 15:59:55)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy” w ramach inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (rozstrzygnięto 2009-12-02 15:50:32)
W dniu 01 grudnia 2009 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2009-12-02 15:45:47)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi lub Ekstraligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych mediach (lubuskich)
 
Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (rozstrzygnięto 2009-11-27 15:32:32)
Ogłoszenie o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy", w ramach inwestycji "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport (rozstrzygnięto 2009-11-20 17:04:21)
Przedmiotem zamówienia są działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi lub Ekstraligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych mediach (lubuskich)
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2009-11-18 16:18:11)
Na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi lub Ekstraligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych mediach (lubuskich)
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (rozstrzygnięto 2009-11-06 16:26:36)
Na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III
 
Rozstrzygnięcie protestu (rozstrzygnięto 2009-10-29 13:15:08)
Dotyczy protestu wniesionego w dniu 22 października 2009 r. w zakresie treści zapisów ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (rozstrzygnięto 2009-10-27 15:52:41)
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami (rozstrzygnięto 2009-10-27 15:41:11)
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami (rozstrzygnięto 2009-10-23 19:29:55)
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Zawiadomienie o proteście (rozstrzygnięto 2009-10-22 17:49:00)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy,
w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”.
 
Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (rozstrzygnięto 2009-10-22 17:42:40)
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy,
w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (rozstrzygnięto 2009-10-22 17:31:22)
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami (rozstrzygnięto 2009-10-22 17:28:26)
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami (rozstrzygnięto 2009-10-21 16:17:37)
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Zawiadomienie o proteście (rozstrzygnięto 2009-10-20 16:53:49)
Zawiadomienie o proteście, dotyczącego treści zapisów ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wniesionego w dniu 20 października 2009 r. przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A. ul. Szewska 3 50-053 Wrocław.
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami (rozstrzygnięto 2009-10-19 17:27:45)
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (rozstrzygnięto 2009-10-19 17:20:12)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu (rozstrzygnięto 2009-10-15 17:53:01)
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Rozstrzygnięcie protestów (rozstrzygnięto 2009-10-13 16:34:38)
Rozstrzygnięcie protestu wniesionego w dniu 9 października 2009 r. w zakresie treści zapisów ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III".
 
Odpowiedź na protest (rozstrzygnięto 2009-10-09 16:19:01)
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego (rozstrzygnięto 2009-10-02 19:12:48)
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport (rozstrzygnięto 2009-09-29 09:15:05)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 206.000 euro na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi lub Ekstraligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych mediach (lubuskich)
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2009-08-24 21:18:20)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego (rozstrzygnięto 2009-08-07 09:04:59)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 206.000 euro na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (rozstrzygnięto 2009-07-13 23:33:29)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2009-06-24 15:31:34)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych Ekstraligi.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2009-06-24 15:29:03)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych stacjach telewizyjnych
 
Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego (rozstrzygnięto 2009-06-23 13:56:14)
Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 206.000 euro na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (rozstrzygnięto 2009-06-03 10:29:45)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robot dodatkowych nie przewidzianych w umowie MOSiR/04/IV/2008 z dnia 05.08.2008 r. na Budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Gorze
 
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport (rozstrzygnięto 2009-05-07 16:34:07)
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych
w regionalnych i lokalnych stacjach telewizyjnych
 
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport (rozstrzygnięto 2009-05-07 16:33:08)
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych Ekstraligi
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (rozstrzygnięto 2009-04-23 17:35:38)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2009-03-25 17:11:59)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim.
 
Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu (rozstrzygnięto 2009-03-17 18:06:15)
Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - Etap III".
 
Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego (rozstrzygnięto 2009-03-12 14:30:10)
Odpowiedź na zadane pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III".
 
Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego (rozstrzygnięto 2009-03-11 17:09:43)
Odpowiedź na zadane pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III".
 
Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego (rozstrzygnięto 2009-03-03 18:15:27)
Odpowiedź na zadane pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim
w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III".
 
Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR (rozstrzygnięto 2009-02-11 18:23:54)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej
 
Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego (rozstrzygnięto 2009-02-05 16:43:10)
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - Etap III"
 
Przetarg na ochronę obiektów MOSiR (rozstrzygnięto 2009-01-22 19:01:39)
Przetarg nieograniczony na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę (rozstrzygnięto 2009-01-15 15:22:33)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej.
 
Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego (rozstrzygnięto 2008-10-30 17:46:58)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 5.150.000 euro na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR-u
do sieci miejskiej - etap II.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2008-10-14 09:23:56)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu polewaczki o masie całkowitej 15 ton
 
Odpowiedż na zadane pytanie (rozstrzygnięto 2008-10-08 09:57:58)
Na dostawę fabrycznie nowego samochodu polewaczki
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki (rozstrzygnięto 2008-10-03 14:51:29)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 206. 000 euro, na dostawę fabrycznie nowego samochodu polewaczki o masie całkowitej 15 ton.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (rozstrzygnięto 2008-09-19 15:20:11)
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji "Budowa Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Zielonej Górze" tj. wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad realizacją umowy o roboty budowlane, dla zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: "Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze".
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (rozstrzygnięto 2008-08-14 15:18:32)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy trybun stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa trybun stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - Etap II
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2008-08-06 14:29:02)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze"
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu (rozstrzygnięto 2008-07-30 18:20:56)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu (rozstrzygnięto 2008-07-30 18:20:56)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy trybun stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim.
 
Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu (rozstrzygnięto 2008-07-14 17:52:53)
W dniu 11 lipca 2008 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu (rozstrzygnięto 2008-07-11 13:13:31)
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity) przekazuję treść wniesionego w dniu 10 lipca 2008 r. pytania wraz z wyjaśnieniem.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2008-07-02 15:00:06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę toru speed rowerowego
 
Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu (rozstrzygnięto 2008-07-02 14:30:04)
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity) przekazuję treść wniesionego w dniu 30 czerwca 2008 r. pytania wraz z wyjaśnieniem.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2008-06-27 17:08:51)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (rozstrzygnięto 2008-06-24 12:59:20)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR-u do sieci miejskiej - etap I.
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego (rozstrzygnięto 2008-06-24 12:59:20)
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionych w dniu 20 czerwca 2008r. pytań wraz z odpowiedziami.
 
Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru (rozstrzygnięto 2008-06-12 13:20:58)
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze" tj. wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad realizacją umowy o roboty budowlane, dla zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: "Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze".
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. (rozstrzygnięto 2008-06-11 16:18:55)
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity ), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionego w dniu 11 czerwca 2008r. pytania wraz z wyjaśnieniem.
 
Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego (rozstrzygnięto 2008-06-09 19:54:12)
Przedmiotem zamówienia jest budowa toru speedrowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami pomocniczymi.
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. (rozstrzygnięto 2008-06-09 19:37:15)
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionego w dniu 06 czerwca 2008r. pytania wraz z wyjaśnieniem
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. (rozstrzygnięto 2008-06-05 20:15:10)
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity ), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionych w dniu 04 czerwca 2008r. pytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. (rozstrzygnięto 2008-06-03 17:00:53)
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionych pytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego (rozstrzygnięto 2008-06-03 16:39:19)
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ), Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity), zwanej dalej ustawą pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2008r. w związku z czym ulegają zmianie zapisy w SIWZ
 
Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci (rozstrzygnięto 2008-06-02 18:57:08)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 5.150.000 euro na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci miejskiej - etap I
 
Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego (rozstrzygnięto 2008-05-21 14:04:20)
Dotyczy: rozstrzygnięcia protestu wniesionego w toku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia większej niż 5.150.000 euro na budowę Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Zielonej Górze.

 
Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu (rozstrzygnięto 2008-05-14 16:00:36)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia większej niż 5.150.000 euro na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze.
 
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2024