Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Osoby pełniące funkcje
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu    « powrót
informację przeczytano: 8974 razy
 
tel: 68 412 50 31
fax: 68 412 50 34
kom. 697 30 40 30
k.szymanska@mosir.zgora.pl
 
Do zadań Działu Sportu i Marketingu należą:
1. Upowszechnianie sportu, wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i artystyczno-rozrywkowym, w tym także imprez dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych oraz poprzez świadczenie usług w zakresie reklamy oraz usług w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej,
2. Wykorzystywanie i udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej klubom, stowarzyszeniom sportowym, szkołom, innym jednostkom oraz osobom fizycznym i osobom prawnym w celach organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-rozrywkowych, a także szkoleń, konferencji, targów i wystaw zgodnie z odrębna uchwalą,
3. Prowadzenie działalności marketingowej związanej z działalnością Ośrodka,
4. Prowadzenie działań promocyjnych Miasta Zielona Góra, w tym także poprzez sport,
5. Współorganizacja i organizacja zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez masowych dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z zachowaniem odrębnych przepisów,
6. Współpraca z organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, artystyczno-rozrywkowych oraz targowych,
7. Współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej w tworzeniu programów upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej,
8. Wspomaganie działań tworzących dogodne warunki do uprawiania aktywnego wypoczynku,
9. Wykonywanie innych przedsięwzięć w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
10. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych (MOSiR, CRS),
11. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Robert Jagiełowicz
Udostępniający: Dopierała Janusz
Czas udostępnienia: 2015-10-28 09:57:54
Czas wytworzenia: 2015-10-28

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:57:54

Rejestr zmian załączników

 
Lp. Nazwa załącznika Osoba dokonująca zmian Rodzj zmiany Data zdarzenia
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2023