Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

    Osoby pełniące funkcje
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Małgorzata Kaczmarek - Główny Księgowy    « powrót
informację przeczytano: 9615 razy
 
tel: 68 412 50 11
m.kaczmarek@mosir.zgora.pl
 
Do zadań Głównego Księgowego należy:
1. Kierowanie Działem Finansowo - Księgowym oraz Działem Administracyjnym,
2. Realizacja zadań określonych w ustawie o rachunkowości i innych obowiązujących przepisach prawnych,
3. Nadzór i prowadzenie rachunkowości MOSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami zapewniającymi właściwy obieg dokumentów oraz zapewniającymi ochronę mienia będącego w jego posiadaniu,
4. Opracowywanie planów finansowych MOSiR,
5. Bieżąca analiza wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji MOSiR,
6. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez MOSiR,
7. Przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
8. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
9. Dokonywanie kontroli zarządczej w zakresie kierowanego działu.
 
 

Etykieta

Wytwarzający/Odpowiadający: Robert Jagiełowicz
Udostępniający: Dopierała Janusz
Czas udostępnienia: 2015-10-28 10:49:21
Czas wytworzenia: 2024-01-26

Rejestr zmian tego dokumentu

Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Małgorzata Kaczmarek - Główny Księgowy Dopierała Janusz Modyfikowano 2024-01-29 10:09:44
2.  Małgorzata Kaczmarek - Główny Księgowy Dopierała Janusz Modyfikowano 2024-01-26 14:56:21
3.  Małgorzata Kaczmarek - Główny Księgowy Dopierała Janusz Modyfikowano 2020-09-01 15:05:15
4.  Małgorzata Kaczmarek - Główny Księgowy Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:51:14
5.  Małgorzata Kaczmarek - Główny Księgowy Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:49:21

Rejestr zmian załączników

 
Lp. Nazwa załącznika Osoba dokonująca zmian Rodzj zmiany Data zdarzenia
Serwis został wykonany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2024